Menu

Wakacje Chiny 2018

30 grudz. - 1 stycz.1
NR1-52
Buddha Enlightenment Day
24 stycz.
Chiński Nowy Rok (Golden week)
15 - 21 luty2
Kuan Yin's Birthday
4 kwiec.
Festiwal Qingming
5 - 7 kwiec.3
29 kwiec. - 1 maj4
Urodziny Buddy
22 maj
Święto Smoczych Łodzi
16 - 18 czerw.5
Święto Środka Jesieni
22 - 24 wrzes.6
Święto Narodowe (Golden week)
1 - 7 pazdz.8
30 grudz. - 1 stycz.
NR1-52
1) Nowy Rok jest obchodzony w dniu 1 stycz.
2) Chiński Nowy Rok jest obchodzony w dniu 16 luty
3) Festiwal Qingming jest obchodzony w dniu 5 kwiec.
4) Święto Pracy jest obchodzony w dniu 1 maj
5) Święto Smoczych Łodzi jest obchodzony w dniu 18 czerw.
6) Święto Środka Jesieni jest obchodzony w dniu 24 wrzes.
7) Święto Narodowe jest obchodzony w dniu 1 pazdz.
8) Confucius' Birthday jest obchodzony w dniu 6 pazdz.