Menu

Święta Niemcy 2018

1 stycz.
Wszystkie kraje
6 stycz.
BW, BY, ST
8 mar.
BE
30 mar.
Wszystkie kraje
1 kwiec.
BB
2 kwiec.
Wszystkie kraje
1 maj
Wszystkie kraje
10 maj
Wszystkie kraje
20 maj
BB
21 maj
W 15 krajach
31 maj
W 8 krajach
15 sierp.
BY, SL
3 pazdz.
Wszystkie kraje
31 pazdz.
W 5 krajach
1 listop.
W 5 krajach
21 listop.
SN
25 grudz.
Wszystkie kraje
26 grudz.
Wszystkie kraje