Menu

Święta Niemcy 2019

1 stycz.
Wszystkie kraje
6 stycz.
BW, BY, ST
Dzień Kobiet
8 mar.
BE
Wielki Piątek
19 kwiec.
Wszystkie kraje
21 kwiec.
BB
22 kwiec.
Wszystkie kraje
1 maj
Wszystkie kraje
Wniebowstąpienie Pańskie
30 maj
Wszystkie kraje
9 czerw.
BB
10 czerw.
W 15 krajach
20 czerw.
W 8 krajach
15 sierp.
BY, SL
Dzień Jedności Niemiec
3 pazdz.
Wszystkie kraje
Święto Reformacji
31 pazdz.
W 5 krajach
1 listop.
W 5 krajach
Pokuta i Dzień Modlitwy
20 listop.
SN
Pierwszy dzień Bożego Narodzenia
25 grudz.
Wszystkie kraje
Drugi dzień Bożego Narodzenia
26 grudz.
Wszystkie kraje