Menu

Wakacje Rosja 2018

30 grudz. - 8 stycz.2
NR2-52
13 stycz.
8 mar.
29 kwiec. - 2 maj3
10 - 12 czerw.4
4 + 5 listop.5
30 grudz. - 8 stycz.
NR2-52
1) Nowy Rok jest obchodzony w dniu 1 stycz.
2) Rosyjski prawosławny Boże Narodzenie jest obchodzony w dniu 7 stycz.
3) Święto Pracy jest obchodzony w dniu 1 maj
4) Dzień Rosji jest obchodzony w dniu 12 czerw.
5) Dzień Jedności Narodowej jest obchodzony w dniu 4 listop.