Menu

Wakacje Rosja 2019

Nowego Roku wakacje
30 grudz. - 8 stycz.2
NR2-52
Stary sylwester
13 stycz.
Dzień Obrońcy Ojczyzny
23 luty
Dzień Kobiet
8 mar.
Święto wiosny i pracy
1 - 5 maj3
Dzień Zwycięstwa
9 - 12 maj4
Dzień Rosji
12 czerw.
Dzień Jedności Narodowej
3 - 5 listop.5
1) Nowy Rok jest obchodzony w dniu 1 stycz.
2) Rosyjski prawosławny Boże Narodzenie jest obchodzony w dniu 7 stycz.
3) Święto Pracy jest obchodzony w dniu 1 maj
4) Dzień Zwycięstwa jest obchodzony w dniu 9 maj
5) Dzień Jedności Narodowej jest obchodzony w dniu 4 listop.