Menu

Wakacje Stany Zjednoczone 2018

1 stycz.
Dzień Martina Luthera Kinga
15 stycz.
Dzień Prezydentów
19 luty
Memorial Day
28 maj
Dzień Niepodległości
4 lip.
Dzień pracy
3 wrzes.
Dzień Kolumba
8 pazdz.
Dzień Weteranów
11 listop.
Dzień Dziękczynienia
22 listop.
Pierwszy dzień Bożego Narodzenia
25 grudz.