Menu

Wakacje Stany Zjednoczone 2020

1 stycz.
Dzień Martina Luthera Kinga
20 stycz.
Dzień Prezydentów
17 luty
Memorial Day
25 maj
Dzień Niepodległości
4 lip.
Dzień pracy
7 wrzes.
Dzień Kolumba
12 pazdz.
Dzień Weteranów
11 listop.
Dzień Dziękczynienia
26 listop.
Pierwszy dzień Bożego Narodzenia
25 grudz.