Menu

Wakacje Wielka Brytania 2019

1 stycz.
 
02 stycznia
2 stycz.
SCT
Commonwealth Day
11 mar.
ENG
Dzień Świętego Patryka
17 mar.
NIR
Wielki Piątek
19 kwiec.
 
22 kwiec.
ENG, NIR, WLS
Early May Bank Holiday
6 maj
 
Spring Bank Holiday
27 maj
 
Wniebowstąpienie Pańskie
30 maj
 
Bitwa nad Boyne
12 lip.
NIR
Summer Bank Holiday
5 sierp.
SCT
Summer Bank Holiday
26 sierp.
WLS, ENG, NIR
St. Andrew's Day
30 listop.
SCT
Pierwszy dzień Bożego Narodzenia
25 grudz.
 
Drugi dzień Bożego Narodzenia
26 grudz.