Menu

Wakacje Rosja 2020

Oficjalne święta 2020 zostanie opublikowany w październiku 2019 roku po ogłoszeniu przez rząd rosyjski.
1 stycz.
7 stycz.
13 stycz.
23 luty
8 mar.
1 maj
9 maj
12 czerw.
4 listop.