Menu

Wakacje Rosja 2020

Wakacje Rosja 2020

1 - 7 stycz.2
13 stycz.
8 mar.
9 - 11 maj4
12 - 14 czerw.5

Wakacje Rosja 2021

Oficjalne święta 2021 zostanie opublikowany w październiku 2020 roku po ogłoszeniu przez rząd rosyjski.
1 stycz.
7 stycz.
13 stycz.
23 luty
8 mar.
1 maj
9 maj
12 czerw.
4 listop.
1) Nowy Rok 2020 jest obchodzony w dniu 1 stycz.
2) Rosyjski prawosławny Boże Narodzenie 2020 jest obchodzony w dniu 7 stycz.
3) Święto Pracy 2020 jest obchodzony w dniu 1 maj
4) Dzień Zwycięstwa 2020 jest obchodzony w dniu 9 maj
5) Dzień Rosji 2020 jest obchodzony w dniu 12 czerw.