Menu

Wakacje Rosja

Święto wiosny i pracy
1 - 5 maj1
Dzień Zwycięstwa
9 - 12 maj2
Dzień Rosji
12 czerw.
Dzień Jedności Narodowej
3 - 5 listop.3

2020

Oficjalne święta 2020 zostanie opublikowany w październiku 2019 roku po ogłoszeniu przez rząd rosyjski.
1 stycz.
Rosyjski prawosławny Boże Narodzenie
7 stycz.
Stary sylwester
13 stycz.
Dzień Obrońcy Ojczyzny
23 luty
Dzień Kobiet
8 mar.
1 maj
Dzień Zwycięstwa
9 maj
Dzień Rosji
12 czerw.
Dzień Jedności Narodowej
4 listop.
1) Święto Pracy 2019 jest obchodzony w dniu 1 maj
2) Dzień Zwycięstwa 2019 jest obchodzony w dniu 9 maj
3) Dzień Jedności Narodowej 2019 jest obchodzony w dniu 4 listop.