Menu

Wakacje Rosja 2019

Wakacje Rosja 2019

30 grudz. - 8 stycz.2
NR2-52
13 stycz.
8 mar.
9 - 12 maj4
12 czerw.
3 - 5 listop.5

Wakacje Rosja 2020

1 - 7 stycz.7
13 stycz.
23 luty
8 mar.
1 - 5 maj8
9 - 11 maj9
12 - 14 czerw.10
4 listop.
1) Nowy Rok 2019 jest obchodzony w dniu 1 stycz.
2) Rosyjski prawosławny Boże Narodzenie 2019 jest obchodzony w dniu 7 stycz.
3) Święto Pracy 2019 jest obchodzony w dniu 1 maj
4) Dzień Zwycięstwa 2019 jest obchodzony w dniu 9 maj
5) Dzień Jedności Narodowej 2019 jest obchodzony w dniu 4 listop.
6) Nowy Rok 2020 jest obchodzony w dniu 1 stycz.
7) Rosyjski prawosławny Boże Narodzenie 2020 jest obchodzony w dniu 7 stycz.
8) Święto Pracy 2020 jest obchodzony w dniu 1 maj
9) Dzień Zwycięstwa 2020 jest obchodzony w dniu 9 maj
10) Dzień Rosji 2020 jest obchodzony w dniu 12 czerw.