Menu

Wakacje Rosja 2021

Wakacje Rosja 2021

1 stycz.
13 stycz.
8 mar.
12 czerw.
4 listop.

Wakacje Rosja 2022

Oficjalne święta 2022 zostanie opublikowany w październiku 2021 roku po ogłoszeniu przez rząd rosyjski.
1 stycz.
7 stycz.
13 stycz.
23 luty
8 mar.
1 maj
9 maj
12 czerw.
4 listop.