×
Menu

Wakacje Rosja

Dzień Jedności Narodowej
4 + 5 listop.1
NR44

2019

Oficjalne święta 2019 zostanie opublikowany w październiku 2018 roku po ogłoszeniu przez rząd rosyjski.
1 stycz.
NR1
Rosyjski prawosławny Boże Narodzenie
7 stycz.
NR2
Stary sylwester
13 stycz.
NR2
Dzień Obrońcy Ojczyzny
23 luty
NR8
Dzień Kobiet
8 mar.
NR10
1 maj
NR18
Dzień Zwycięstwa
9 maj
NR19
Dzień Rosji
12 czerw.
NR24
Dzień Jedności Narodowej
4 listop.
NR45

2020

Oficjalne święta 2020 zostanie opublikowany w październiku 2019 roku po ogłoszeniu przez rząd rosyjski.
1 stycz.
NR1
Rosyjski prawosławny Boże Narodzenie
7 stycz.
NR2
Stary sylwester
13 stycz.
NR3
Dzień Obrońcy Ojczyzny
23 luty
NR8
Dzień Kobiet
8 mar.
NR10
1 maj
NR18
Dzień Zwycięstwa
9 maj
NR19
Dzień Rosji
12 czerw.
NR24
Dzień Jedności Narodowej
4 listop.
NR45
1) Dzień Jedności Narodowej 2018 jest obchodzony w dniu 4 listop.