Menu

Święta Niemcy 2019

Następne święto w Niemcy: Pokuta i Dzień Modlitwy

Środa 20 listopad 2019
Dzień Pokuty i Modlitwy (Buß- und Bettag) obchodzony jest w 1 regionach. więcej...

Święta Niemcy 2019

1 stycz.
Wszystkie kraje
6 stycz.
BW, BY, ST
8 mar.
BE
19 kwiec.
Wszystkie kraje
21 kwiec.
BB
22 kwiec.
Wszystkie kraje
1 maj
Wszystkie kraje
30 maj
Wszystkie kraje
9 czerw.
BB
10 czerw.
W 15 krajach
20 czerw.
W 8 krajach
15 sierp.
BY, SL
3 pazdz.
Wszystkie kraje
31 pazdz.
W 5 krajach
1 listop.
W 5 krajach
20 listop.
SN
25 grudz.
Wszystkie kraje
26 grudz.
Wszystkie kraje

Święta Niemcy 2020

1 stycz.
Wszystkie kraje
6 stycz.
BW, BY, ST
8 mar.
BE
10 kwiec.
Wszystkie kraje
12 kwiec.
BB
13 kwiec.
Wszystkie kraje
1 maj
Wszystkie kraje
21 maj
Wszystkie kraje
31 maj
BB
1 czerw.
W 15 krajach
11 czerw.
W 8 krajach
15 sierp.
BY, SL
3 pazdz.
Wszystkie kraje
31 pazdz.
W 5 krajach
1 listop.
W 5 krajach
18 listop.
SN
25 grudz.
Wszystkie kraje
26 grudz.
Wszystkie kraje