Menu

Święta Niemcy 2022

Święta Niemcy 2022

1 stycz.
Wszystkie kraje
6 stycz.
BW, BY, ST
8 mar.
BE
15 kwiec.
Wszystkie kraje
17 kwiec.
BB
18 kwiec.
Wszystkie kraje
1 maj
Wszystkie kraje
26 maj
Wszystkie kraje
5 czerw.
BB
6 czerw.
W 15 krajach
16 czerw.
W 8 krajach
15 sierp.
BY, SL
3 pazdz.
Wszystkie kraje
31 pazdz.
W 5 krajach
1 listop.
W 5 krajach
16 listop.
SN
25 grudz.
Wszystkie kraje
26 grudz.
Wszystkie kraje

Święta Niemcy 2023

1 stycz.
Wszystkie kraje
6 stycz.
BW, BY, ST
8 mar.
BE
7 kwiec.
Wszystkie kraje
9 kwiec.
BB
10 kwiec.
Wszystkie kraje
1 maj
Wszystkie kraje
18 maj
Wszystkie kraje
28 maj
BB
29 maj
W 15 krajach
8 czerw.
W 8 krajach
15 sierp.
BY, SL
3 pazdz.
Wszystkie kraje
31 pazdz.
W 5 krajach
1 listop.
W 5 krajach
22 listop.
SN
25 grudz.
Wszystkie kraje
26 grudz.
Wszystkie kraje