Menu

Święta Niemcy 2023

Następne święto w Niemcy: Dzień Jedności Niemiec

Wtorek 3 październik 2023
Dzień Jedności Niemiec (Tag der Deutschen Einheit) obchodzony jest w całych Niemczech. więcej...

Święta Niemcy 2023

1 stycz.
Wszystkie kraje
6 stycz.
BW, BY, ST
8 mar.
BE
7 kwiec.
Wszystkie kraje
9 kwiec.
BB
10 kwiec.
Wszystkie kraje
1 maj
Wszystkie kraje
18 maj
Wszystkie kraje
28 maj
BB
29 maj
W 15 krajach
8 czerw.
W 8 krajach
15 sierp.
BY, SL
3 pazdz.
Wszystkie kraje
31 pazdz.
W 5 krajach
1 listop.
W 5 krajach
22 listop.
SN
25 grudz.
Wszystkie kraje
26 grudz.
Wszystkie kraje

Święta Niemcy 2024

1 stycz.
Wszystkie kraje
6 stycz.
BW, BY, ST
8 mar.
BE
29 mar.
Wszystkie kraje
31 mar.
BB
1 kwiec.
Wszystkie kraje
1 maj
Wszystkie kraje
9 maj
Wszystkie kraje
19 maj
BB
20 maj
W 15 krajach
30 maj
W 8 krajach
15 sierp.
BY, SL
3 pazdz.
Wszystkie kraje
31 pazdz.
W 5 krajach
1 listop.
W 5 krajach
20 listop.
SN
25 grudz.
Wszystkie kraje
26 grudz.
Wszystkie kraje