Menu

Święta Niemcy

25 + 26 grudz.
NR52
Wszystkie kraje

2019

1 stycz.
NR1
Wszystkie kraje
6 stycz.
NR1
BW, BY, ST
Wielki Piątek
19 kwiec.
NR16
Wszystkie kraje
21 kwiec.
NR16
BB
22 kwiec.
NR17
W 15 krajach
22 kwiec.
NR17
HH
1 maj
NR18
Wszystkie kraje
1 Maj
1 maj
NR18
Wszystkie kraje
Wniebowstąpienie Pańskie
30 maj
NR22
Wszystkie kraje
9 czerw.
NR23
BB
10 czerw.
NR24
Wszystkie kraje
20 czerw.
NR25
W 8 krajach
15 sierp.
NR33
SL
Dzień Jedności Niemiec
3 pazdz.
NR40
Wszystkie kraje
Święto Reformacji
31 pazdz.
NR44
W 5 krajach
1 listop.
NR44
W 5 krajach
Pokuta i Dzień Modlitwy
20 listop.
NR47
SN
25 + 26 grudz.
NR52
Wszystkie kraje

2020

1 stycz.
NR1
Wszystkie kraje
6 stycz.
NR2
BW, BY, ST
Wielki Piątek
10 kwiec.
NR15
Wszystkie kraje
12 kwiec.
NR15
BB
13 kwiec.
NR16
W 15 krajach
13 kwiec.
NR16
HH
1 maj
NR18
Wszystkie kraje
1 Maj
1 maj
NR18
Wszystkie kraje
Wniebowstąpienie Pańskie
21 maj
NR21
Wszystkie kraje
31 maj
NR22
BB
1 czerw.
NR23
Wszystkie kraje
11 czerw.
NR24
W 8 krajach
15 sierp.
NR33
SL
Dzień Jedności Niemiec
3 pazdz.
NR40
Wszystkie kraje
Święto Reformacji
31 pazdz.
NR44
W 5 krajach
1 listop.
NR44
W 5 krajach
Pokuta i Dzień Modlitwy
18 listop.
NR47
SN
25 + 26 grudz.
NR52
Wszystkie kraje