Menu

Święta Niemcy 2021

Następne święto w Niemcy: Dzień Jedności Niemiec

Niedziela 3 październik 2021
Dzień Jedności Niemiec (Tag der Deutschen Einheit) obchodzony jest w całych Niemczech. więcej...

Święta Niemcy 2021

1 stycz.
Wszystkie kraje
6 stycz.
BW, BY, ST
8 mar.
BE
2 kwiec.
Wszystkie kraje
4 kwiec.
BB
5 kwiec.
Wszystkie kraje
1 maj
Wszystkie kraje
13 maj
Wszystkie kraje
23 maj
BB
24 maj
W 15 krajach
3 czerw.
W 8 krajach
15 sierp.
BY, SL
3 pazdz.
Wszystkie kraje
31 pazdz.
W 5 krajach
1 listop.
W 5 krajach
17 listop.
SN
25 grudz.
Wszystkie kraje
26 grudz.
Wszystkie kraje

Święta Niemcy 2022

1 stycz.
Wszystkie kraje
6 stycz.
BW, BY, ST
8 mar.
BE
15 kwiec.
Wszystkie kraje
17 kwiec.
BB
18 kwiec.
Wszystkie kraje
1 maj
Wszystkie kraje
26 maj
Wszystkie kraje
5 czerw.
BB
6 czerw.
W 15 krajach
16 czerw.
W 8 krajach
15 sierp.
BY, SL
3 pazdz.
Wszystkie kraje
31 pazdz.
W 5 krajach
1 listop.
W 5 krajach
16 listop.
SN
25 grudz.
Wszystkie kraje
26 grudz.
Wszystkie kraje