Menu

Święta 2021

Następne święto w Polska: Wszystkich Świętych

Poniedziałek 1 listopad 2021
Dzień Wszystkich Świętych obchodzony jest w Polsce i co najmniej 14 innych krajach. więcej...

Święta 2021

1 stycz.
6 stycz.
1 maj
Dzien Matki
26 maj
3 czerw.
Dzień Ojca
23 czerw.
1 listop.
11 listop.
25 grudz.
26 grudz.

Święta 2022

1 stycz.
6 stycz.
17 kwiec.
18 kwiec.
1 maj
3 maj
Dzien Matki
26 maj
5 czerw.
16 czerw.
Dzień Ojca
23 czerw.
15 sierp.
1 listop.
11 listop.
25 grudz.
26 grudz.