Menu

Święta 2020

Następne święto w Polska: Boże Ciało

Czwartek 11 czerwiec 2020
Boże Ciało obchodzone jest w Polsce i co najmniej 5 innych krajach. więcej...

Święta 2020

1 stycz.
6 stycz.
1 maj
Dzien Matki
26 maj
11 czerw.
Dzień Ojca
23 czerw.
15 sierp.
1 listop.
11 listop.
25 grudz.
26 grudz.

Święta 2021

1 stycz.
6 stycz.
4 kwiec.
5 kwiec.
1 maj
3 maj
23 maj
Dzien Matki
26 maj
3 czerw.
Dzień Ojca
23 czerw.
15 sierp.
1 listop.
11 listop.
25 grudz.
26 grudz.