Menu

Święta 2022

Następne święto w Polska: Zielone Świątki

Niedziela 5 czerwiec 2022
Niedziela Zielonych (Zielone Świątki) obchodzona jest w Polsce i co najmniej 10 innych krajach. więcej...

Święta 2022

1 stycz.
6 stycz.
1 maj
Dzien Matki
26 maj
5 czerw.
16 czerw.
Dzień Ojca
23 czerw.
15 sierp.
1 listop.
11 listop.
25 grudz.
26 grudz.

Święta 2023

1 stycz.
6 stycz.
9 kwiec.
10 kwiec.
1 maj
3 maj
Dzien Matki
26 maj
28 maj
8 czerw.
Dzień Ojca
23 czerw.
15 sierp.
1 listop.
11 listop.
25 grudz.
26 grudz.