Menu

Święta 2020

Następne święto w Polska: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Sobota 15 sierpień 2020
Wniebowzięcie Maryi (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny) obchodzone jest w Polsce i co najmniej 10 innych krajach. więcej...

Święta 2020

1 stycz.
6 stycz.
1 maj
Dzien Matki
26 maj
11 czerw.
Dzień Ojca
23 czerw.
15 sierp.
1 listop.
11 listop.
25 grudz.
26 grudz.

Święta 2021

1 stycz.
6 stycz.
4 kwiec.
5 kwiec.
1 maj
3 maj
23 maj
Dzien Matki
26 maj
3 czerw.
Dzień Ojca
23 czerw.
15 sierp.
1 listop.
11 listop.
25 grudz.
26 grudz.